+381 11 406 55 47 office@rubikonsc.rs

Flota

Upravljamo flotom od 13 rečnih plovila.

 

Rubikon Shipping Company upravlja jednim od najvećih flota tečnih naftnih derivata na reginlanom tržištu i igra vrlo važnu ulogu u isporuci energije. Upravljamo flotom od 13 rečnih plovila pogodnih za prevoz naftnih derivata. Ukupan kapacitet flote je 24.833 tona.

Svi brodovi imaju neophodnu opremu i sertifikate za utovar i ispuštanje opasnih materija u evropskim lukama, u skladu sa EU propisima EU i ADN pravilima.
Svi naši objekti imaju OCIMF i QM sertifikat ispunjen u celosti i ispunjavaju sve potrebne uslove za plovidbu gornjim tokom Dunava, Rajne i Majne.

RUBIKON
• Dužina: 108.5m
• Širina: 11,4m
• Max. nosivost: 3.249,46 t
• Jačina motora: 1766 kw
• Tip: N zatvoren
• 12 komora
• OCIMF, CRS klasa, ADN sertifikati
• Kasko i P&I osiguranje
• Zastava: Srpska

RUBIKON 4
• Dužina: 85.59 m
• Širina: 10.5 m
• Max. nosivost: 1.489,96 t
• Jačina motora: 940 kw
• Tip: C
• 5 komora
• OCIMF, CRS klasa, ADN sertifikat
• Kasko i P&I osiguranje
• Zastava: Srpska

RUBIKON 8
• Dužina: 25,1m
• Širina: 10,43m
• Max. nosivost: /
• Jačina motora: 746 kw
• Tip: Potiskivač
• CRS klasa, ADN sertifikat
• Kasko i P&I osiguranje
• Zastava: Srpska

RUBIKON 9
• Dužina: 108,5m
• Širina: 11,4m
• Max. nosivost: 2.965,335 t
• Jačina motora: 1.330 kw
• Tip: N zatvoren
• 12 komora
• OCIMF, CRS klasa, ADN sertifikat
• Kasko i P&I osiguranje
• Zastava: Srpska

RUBIKON 21
• Dužina: 85,99m
• Širina: 11,4m
• Max. nosivost: 1.501,57t
• Jačina motora: 970kw
• Tip: C
• 5 komora
• OCIMF, CRS klasa, ADN sertifikat
• Kasko i P&I osiguranje
• Zastava: Slovačka

 

RUBIKON 23
• Dužina: 104.99m
• Širina: 10,5m
• Max. nosivost: 2.082,874 t
• Jačina motora: 1119 kw
• Tip: N zatvoren
• 12 komora
• OCIMF, BV klasa, ADN sertifikat
• Kasko i P&I osiguranje
• Zastava: Slovačka

RUBIKON 35
• Dužina: 105,8m
• Širina: 9,5m
• Max. nosivost: 1.714,083 t
• Jačina motora: 701 kw
• Tip: N zatvoren
• 14 komora
• OCIMF, BV klasa, ADN sertifikat
• KASKO i P&I osiguranje
• Zastava: Slovačka

RUBIKON 55
• Dužina: 109,47m
• Širina: 11,42m
• Max. nosivost: 2.850,85 t
• Jačina motora: 1290 kw
• Tip: C
• 8 komora
• OCIMF, CRS klasa, ADN sertifikat
• Kasko i P&I osiguranje
• Zastava: Srpska

RUBIKON 122
• Dužina: 109,96 m
• Širina: 11,4 m
• Max. nosivost: 2.489,072 t
• Jačina motora: 895 kw
• Tip: N zatvoren
• 14 komora
• OCIMF, CRS klasa, ADN sertifikat
• Kasko i P&I osiguranje
• Zastava: Slovačka