+381 11 406 55 47 office@rubikonsc.rs

Flota

Upravljamo flotom od 14 rečnih plovila.

Rubikon Shipping Company upravlja jednim od najvećih flota tečnih naftnih derivata na reginlanom tržištu i igra vrlo važnu ulogu u isporuci energije. Upravljamo flotom od 14 rečnih plovila pogodnih za prevoz naftnih derivata. Ukupan kapacitet flote je 27.479 tona.

Svi brodovi imaju neophodnu opremu i sertifikate za utovar i ispuštanje opasnih materija u evropskim lukama, u skladu sa EU propisima EU i ADN pravilima.
Svi naši objekti imaju EBIS i QM sertifikat ispunjen u celosti i ispunjavaju sve potrebne uslove za plovidbu gornjim tokom Dunava, Rajne i Majne.

RUBIKON
• Dužina: 108.5m
• Širina: 11,4m
• Max. nosivost: 3.249,46 t
• Jačina motora: 1766 kw
• Tip: N zatvoren
• 12 komora
• EBIS, BV klasa, ADN sertifikati
• Kasko i P&I osiguranje
• Zastava: Srpska

  RUBIKON 4
  • Dužina: 85.59 m
  • Širina: 110.5 m
  • Max. nosivost: 1.489,96 t
  • Jačina motora: 880 kw
  • Tip: C
  • 5 komora
  • EBIS, LR klasa, ADN sertifikat
  • Kasko i P&I osiguranje
  • Zastava: Slovačka

   RUBIKON 8
   • Dužina: 84,85m
   • Širina: 9,25m
   • Max. nosivost: 1.204,81 t
   • Jačina motora: 746 kw
   • Tip: N zatvoren
   • 10 komora
   • EBIS, BV klasa, ADN sertifikat
   • Kasko i P&I osiguranje
   • Zastava: Slovačka

    RUBIKON 9
    • Dužina: 108,5m
    • Širina: 11,4m
    • Max. nosivost: 3.221,49 t
    • Jačina motora: 1.325 kw
    • Tip: N zatvoren
    • 12 komora
    • EBIS, BV klasa, ADN sertifikat
    • Kasko i P&I osiguranje
    • Zastava: Slovačka

     RUBIKON 21
     • Dužina: 85,99m
     • Širina: 11,4m
     • Max. nosivost: 1.501,57t
     • Jačina motora: 970kw
     • Tip: C
     • 5 komora
     • EBIS, BV klasa, ADN sertifikat
     • Kasko i P&I osiguranje
     • Zastava: Srpska

      RUBIKON 23
      • Dužina: 105m
      • Širina: 10,5m
      • Max. nosivost: 2.133,93 t
      • Jačina motora: 1119 kw
      • Tip: N zatvoren
      • 12 komora
      • EBIS, BV klasa, ADN sertifikat
      • Kasko i P&I osiguranje
      • Zastava: Slovačka

       RUBIKON 35
       • Dužina: 83,4m
       • Širina: 9,5m
       • Max. nosivost: 1.435,65 t
       • Jačina motora: 701 kw
       • Tip: N zatvoren
       • 10 komora
       • EBIS, BV klasa, ADN sertifikat
       • KASKO i P&I osiguranje
       • Zastava: Slovačka

        RUBIKON 55
        • Dužina: 109,5m
        • Širina: 11,4m
        • Max. nosivost: 2.850,85 t
        • Jačina motora: 949 kw
        • Tip: C
        • 8 komora
        • EBIS, BV klasa, ADN sertifikat
        • Kasko i P&I osiguranje
        • Zastava: Slovačka

         RUBIKON 122
         • Dužina: 110 m
         • Širina: 10 m
         • Max. nosivost: 2.424,78 t
         • Jačina motora: 545 1001 HP
         • Tip: N zatvoren
         • 12 komora
         • EBIS, BV klasa, ADN sertifikat
         • Kasko i P&I osiguranje
         • Zastava: Slovačka