+381 11 406 55 47 office@rubikonsc.rs

Karijere

Postanite deo našeg tima.

Postani deo našeg tima

Prednosti i mogućnosti
Nudimo vam odlične mogućnosti za napredovanje u karijeri u našoj floti.

Program obuke u okviru radnog mesta
Naša kompanija veruje u kontinuirano učenje. Stalna obuka i prekvalifikacija donosi ono najbolje u našoj ekipi i obezbeđuje vrhunske performanse. Naš program obuke za zaposlene i posadu je dizajniran tako da podigne nivo nadležnosti što postižemo ulaganjem u naše zaposlene.

Karijera
Tvoja karijera se ne zaustavlja na obali! Postoje brojne mogućnosti za Vas koje možete iskoristiti na obali ili na brodu. Vašim talentom i našim trudom zajedno doprinosimo rastu kompanije.

Ukoliko ste zainteresovani za radnu poziciju, molimo Vas da Vaš CV i motivaciono pismo pošaljete na: office@rubikonsc.rs

Referent logistike

RADNO MESTO: Beograd, po potrebi izlazak na teren

OPIS POSLA:

 • organizuje rad plovnih objekata prema potpisanim ugovorima i radnim karakteristikama po nalogu rukovodioca logistike
 • sarađuje sa agentima, mernim kućama, carinom, kapetanijom i prati utovar – istovar plovnih objekata
 • kontaktira posadu plovnih objekata i svakodnevno sastavlja poziciju plovila društva i drugih brodara koji vrše prevoz robe za društvo i dostavlja je rukovodiocu logistike
 • prati vođenje brodske dokumentacije
 • prati vodostaje i o tome obaveštava brodove i rukovodioca logistike
 • izdaje nalog brodu koju količinu robe treba da utovari i na koji gaz, u dogovoru sa rukovodiocem logistike
 • proverava količinu izmerene robe na utovaru, istovaru i u rezervoaru i izveštava rukovodioca logistike
 • pravi ekonomsku analizu svakog broda po razu i mesečno
 • sa rukovodiocem logistike pravi i predlaže plan prevoza  robe za naredni mesec
 • odgovroran je za izvršenje plana
 • vrši naručivanje goriva za pogonske motore u zemlji i inostranstvu
 • učestvuje u izradi tenderske dokumentacije

USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLA:

 • visoka strucna sprema
 • obavezno znanje rada na racunaru
 • dobro poznavanje engleskog jezika
 • vozacka dozvola kategorija B
 • razvijene vestine komunikacije
 • savestan i odgovoran pristup radu
 • orjentisan na timski rad

Mašinista – strojar, rad na brodu

Smena traje 30 dana.

OPIS POSLA:

 • Dužan je da obavlja poslove upućivanja i održavanja glavnih pogonskih motora, generatora, pumpi, ventila i ostalih uređaja na brodu.
 •  dužan je da vodi svakodnevno mašinski dnevnik i u njega upisuje časove rada za svaki motor posebno i sve eventualne nedostake kao i potrošnju goriva o kojoj svakog dana šalje izveštaj porukom direktoru
 • dužan je da proverava stanje ispravnosti, podmazivanja, hlađenja svih uređaja na brodu od glavnih motora do sidrenog uređaja
 • obavezan je da vodi evidenciju uzimanja pogonskog goriva i potrošnju za koju je odgovoran moralno materijalno
 • kontroliše ispravnost kargo cevovoda sa pripadajućim elementima
 • vrši popravke manjeg obima i učestvuje u popravkama manjeg obima za svoj rad odgovara rukovodiocu tehnike

Mornar – rad na brodu

Smena traje 30 dana.

OPIS POSLA:

 • zadužen je za kompletnu palubnu opremu, ugrađenu i pokretnu
 •  vrši poslove sidrenja objekta, postavljanje skela, signalizacije vezivanja
 •  zadužen je za aparate za gašenje požara i dužan je da kontrolise rok trajanja i blagovremeno obaveštava zapovednika broda i direktora da bi se izvršilo produženje
 •  utovara i istovara objekat
 •  odgovoran je za tim i manjak robe moralno i materijalno
 •  u slučaju neplaniranih radova na brodu dužan  je da pomogne strojaru pri otklanjanju.
 •  dužan je da u toku putovanja po nalogu vlasnika vrši farbanje broda
 •  zadužen je za higijenu na brodu.
 •  zadužen je za HTZ opremu, daje je članovima posade na ukrcanju i uzima pri iskrcanju (radna odela, pojasevi za spasavanje i  ostalo)
 •  za svoj rad odgovara vođi palube i zapovedniku broda

USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLA:

 • položen stručni ispit za zvanje mornara
 •  obavezan lekarski pregled