+381 11 406 55 47 office@rubikonsc.rs

Misija i vizija

Rubikon Shipping Company.

Naša misija

– Da prevaziđemo očekivanja kupaca u pogledu usluga koje pružamo.
– Da posvećeno obezbedimo zaštitu zdravlja naših zaposlenih, sigurnu i bezbednu životnu sredinu.

To su prioriteti za našu Kompaniju u svakom trenutku.

U ispunjavanju ove misije, želimo da postignemo zadovoljstvo kupaca i operativnu efikasnost sa nula incidenata, tako da se pretnje izbegnu, ali prilike ne propuste.

Naša vizija
Da budemo lider i prvi izbor kupaca u oblasti rečnog saobraćaja naftnih derivata kroz kontinuirano poboljšanje usluga koje pružamo uz postizanje operativne efikasnosti.