+381 11 406 55 47 office@rubikonsc.rs

Ko smo mi

Rubikon Shipping Company doo,
Kraljevačkih žrtava 32/6, 11000 Beograd, Srbija
matični broj: 20332948,
PIB: 105194102

Email: office@rubikonsc.rs
Tel. +381 11 406 55 47,
+381 11 409 66 46

Ovom Politikom privatnosti uređuje se način na koji Rubikon Shipping Company doo prikuplja, koristi, održava i objavljuje informacije prikupljene od korisnika preko sajta www.rubikonsc.com. Politika privatnosti se odnosi na sajt i sve kanale digitalnog marketinga povezane sa njim.

Rubikon Shipping Company doo obrađuje Vaše podatke o ličnosti u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), kao i drugim važećim a primenjivim zakonskim propisima.

Rubikon Shipping Company doo obrađuje podatke o ličnosti zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose, u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama, a podaci koje obrađujemo su primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade.

Podaci koje obrađujemo se obrađuju na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

U ovom dokumentu možete pronaći informacije o vrsti podataka koje obrađujemo, o svrsi za koju ih prikupljamo, koristimo i obrađujemo, kao i o Vašim pravima u vezi sa predmetnim ličnim podacima.

U slučaju da Vaša konkretna dilema ili pitanje nije obrađena u ovoj Politici privatnosti, ili imate dodatno pitanje, budite slobodni da nas kontaktirate na prethodno naveden e-mail ili broj telefona.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Rubikon Shipping Company doo prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

 • Ime i prezime
 • Broj telefona
 • Adresa
 • Email adresa
 • IP adresa

Svrha obrade i pravni osnov

Rubikon Shipping Company doo koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

 • Pružanje osnovnih usluga
 • Efikasniji odgovor na zahteve korisnika
 • Personalizacija iskustva korisnika
 • Radi unapređenja sajta i prilagođavanje sadržaja potrebama korisnika
 • Komunikacija sa korisnicima
 • Druge svrhe

Korisnici podataka

Pristup vašim podacima imaju:

 • Zaposleni u Rubikon Shipping Company doo kojima su oni neophodni za obavljanje posla, pri čemu su oni svesni značaja čuvanja tajnosti podataka i odgovorni su za poštovanje ove Politike privatnosti. Rubikon Shipping Company doo ne prodaje, niti iznajmljuje korisničke lične identifikacione podatke. 

Zaštita podataka

U skladu sa nivoom tehnoloških dostignuća i troškovima njihove primene, prirodom, obimom, okolnostima i svrhom obrade, kao i verovatnoćom nastupanja rizika i nivoom rizika za prava i slobode fizičkih lica, Rubikon Shipping Company doo sprovodi odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi dostigli odgovarajući nivo bezbednosti u odnosu na rizik.

Rubikon Shipping Company doo štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

 • Antivirus zaštita i druga odgovarajuća tehnološka i informatička zaštita

Rubikon Shipping Company doo nekretnine je preuzeo odgovarajuće mere da svi sistemi, servisi i oprema koja se koristi za obradu Vaših ličnih podataka ispunjavaju prihvatljive standarde informacione bezbednosti i zaštite podataka o ličnosti.

Rubikon Shipping Company doo izvršava regularne provere i skeniranja da osigura da tehničke mere zaštite hardvera i softvera funkcionišu propisno.

 • Sistem korisničkih uloga

Pristup prikupljenim podacima o ličnosti je u Rubikon Shipping Company doo omogućen je samo onima koji imaju pravni osnov za njihovu obradu, uz odgovarajuću evidenciju svakog pristupa i eventualnog ažuriranja.

Sistemom korisničkih uloga su definisani odgovarajući nivoi prava pristupa prikupljenim podacima o ličnosti. Sistem korisničkih uloga precizno definiše najpre kojim podacima korisnik kome je dodeljena određena uloga uopšte može da pristupi, a zatim i na koji sve način može da ih obrađuje. U ovom slučaju, korisnici su zaposleni.

Korisničke uloge koje su namenjene zaposlenima usaglašene su sa njihovim ulogama u poslovnim procesima, odnosno sa opisima njihovih poslova, u skladu sa Pravilnikom o radu.

Zaposlenima omogućen je pristup isključivo onim podacima o ličnosti koji su im potrebni za realizaciju aktivnosti koje obavljaju.

Ažuriranje podataka o ličnosti, odnosno izmena i brisanje podataka, je omogućeno samo onim zaposlenima kojima to spada u opis posla, u skladu sa Pravilnikom o radu.

Rubikon Shipping Company doo čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda ne dužeg nego što je neophodno, za pružanje usluga Vama, kao i radi poštovanja naših zakonskih obaveza.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Rubikon Shipping Company doo ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti

Rubikon Shipping Company doo ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije niti van teritorije Republike Srbije.

Informacije o internet stranici rubikonsc.com

Ove informacije se odnose samo na našu internet stranicu na rubikonsc.com. Ako ste preusmereni na druge stranice preko linkova na našim stranicama, molimo Vas da se informišete o tome o odgovarajućem rukovanju vašim podacima.

Koje lične podatke sakupljamo i zašto ih sakupljamo

Kontakt forma

Ako koristite naš kontaktni obrazac da nam pošaljete poruku, mi ćemo koristiti informacije u obrascu samo da bi odgovorili na pitanje i kontaktirali vas u vezi sa vašim upitima. Informacije koje pružate preko našeg kontakt formulara neće se obrađivati na bilo koji drugi način i samo će se koristiti za komunikaciju u vezi sa vašim pitanjima.

Ugrađeni sadržaj sa drugih internet stranica

Članci na našoj internet stranici mogu uključivati ugrađeni sadržaj (npr. video zapise, fotografije, članke, itd.). Ugrađeni sadržaj sa drugih internet stranica se ponaša na isti način kao i da je posetilac posetio drugu internet lokaciju.

Ove internet stranice mogu prikupljati podatke o Vama, koristiti kolačiće, ugrađivati dodatna praćenja treće strane i nadgledati svoju interakciju sa tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje interakcije sa ugrađenim sadržajem ako imate nalog i prijavljeni ste na toj web lokaciji.

Upotreba vaših podataka

Rubikon Shipping Company doo primenjuje princip ekonomičnosti podataka, tj. svi prikupljeni podaci su nam potrebni za ispunjavanje odgovarajuće svrhe, i za svrhe osim navedene isti se neće koristiti.

Vaši lični podaci neće biti preneti trećim licima bez vaše izričite saglasnosti ili bez pravnog osnova. Nakon isteka obaveze čuvanja navedenih podataka, ovi podaci će biti izbrisani osim ako ste izričito pristali na njegovu daljnju upotrebu.

Izvori podataka

Dobijamo podatke direktno od Vas kao korisnika (uključujući i preko uređaja koje koristite).

Datoteke sa beleškama

Kada posetite našu internet stranicu, prvo se čuvaju sledeći podaci: vaša IP adresa (isključivo za zaštitu naših sistema), udaljeni host, prenosi podataka, stranica za upućivanje, kao i datum i vreme. Pored toga, čuvaćemo korisničko sredstvo, pregledač i operativni sistem, u cilju optimizacije.

Obrada se vrši isključivo za zaštitu naših sistema (izbegavanje zloupotreba), za potrebe statističke analize i za optimizaciju naših usluga i internet stranice. Ne izvršavamo personalizovano vrednovanje bez vaše prethodne saglasnosti.

Informacije o kolačićima

Koristimo kolačiće kako bi optimizovali našu internet stranicu. Kolačići (cookies) su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem računaru. Kratkotrajni kolačići se brišu nakon zatvaranja pretraživača. Ostali kolačići ostaju na Vašem računaru (dugotrajni kolačići) i prepoznaju ga sledeći put kada posetite našu internet stranicu. Ovo će nam omogućiti da vam pružimo bolji pristup na našem sajtu. Kada u budućnosti budete pristupili našoj internet stranici, naša stranica može „izvući“ ili “dohvatiti” podatke koji su sačuvani u kolačiću, kako bi internet stranica bila obaveštena o Vašoj prethodnoj korisničkoj aktivnosti.

Možete sprečiti skladištenje kolačića tako što izaberete “block cookie” u podešavanjima pretraživača. Međutim, ovo može ograničiti funkcionalnost internet stranice i samim tim naših usluga koje Vam putem internet stranice pružamo.

Kada posetite našu internet stranicu, postoje određene informacije koje su zabeležene i koje su uglavnom anonimne, odnosno ne otkrivaju vaš identitet.

Povremeno ćemo koristiti kompanije za reklamiranje trećih lica da prikazuju oglase na osnovu prethodnih poseta našoj internet stranici. Na primer, ako posećujete našu internet stranicu, možete kasnije videti dodatak za naše proizvode i usluge kada posetite druge internet stranice.

Primaoci podataka

Google Analytics

Naša internet stranica koristi Google analitiku, uslugu web analitike koju pruža Google Inc. (“Google”). Google analitika koristi “kolačiće”, informacije koje generiše kolačić o vašoj upotrebi ove web lokacije (uključujući i vašu IP adresu) će se preneti na Google server u Sjedinjenim Državama i tamo se čuvati. Google će koristiti ove informacije da proceni vašu upotrebu internet stranice, da sastavlja izveštaje o aktivnostima internet stranice za operatere internet stranice i da pruži druge usluge vezane za aktivnosti internet stranice i korišćenje interneta. Google može preneti ove informacije i na treće strane ako to zahteva zakon ili ako treća lica obrađuju ove podatke u ime Google-a. Google neće povezivati vašu IP adresu sa bilo kojim drugim Google podacima pod bilo kojim okolnostima. Možete da sprečite instalaciju kolačića tako što ćete podesiti softver pretraživača shodno tome. Možete odbiti prikupljanje i korišćenje vaše IP adrese od strane Google analitike u bilo koje vreme, s tim što odbijanje ima pravnu snagu od momenta odbijanja i ne deluje retroaktivno. Dodatne informacije možete pronaći na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Vaša Prava

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

 • Pravo da od Rubikon Shipping Company doo zahtevate pristup, ispravku ili brisanje Vaših podataka o ličnosti,
 • Prava da od Rubikon Shipping Company doo zahtevate ograničenje obrade,
 • Pravo na prigovor,
 • Pravo na prenosivost podataka,
 • Pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva,
 • Pravu podnošenja pritužbe Povereniku,
 • Pravo na informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, pristup Vašim podacima o ličnosti, informacije o svrsi obrade, o vrstama podataka koje se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama, o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka.

Na Vaš zahtev, Rubikon Shipping Company doo dostaviće Vam kopiju podataka koje obrađuje, a koji se odnose na Vas. Rubikon Shipping Company doo može da zahteva naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva lice na koje se podaci odnose. Ako se zahtev za kopiju dostavlja elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Rubikon Shipping Company doo na sledeće načine:

Rubikon Shipping Company doo,
Kraljevačkih žrtava 32/6, 11000 Beograd, Srbija
matični broj: 20332948,
PIB: 105194102

Email: office@rubikonsc.rs
Tel. +381 11 406 55 47,
+381 11 409 66 46

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rsili telefonom na +381 11 3408 900.